१. आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ?

क) १.३ प्रतिशत ख) २.३ प्रतिशत        ग) ३.३ प्रतिशत        घ) ४.3 प्रतिशत

२. कामिरिता शेर्पाले २५ औँ पटक सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोहण कहिले गरेका हुन्?

क) २०७८ बैशाख २३ गते              ख) २०७८ बैशाख २२ गते      

ग) २०७८ बैशाख २१ गते              घ) २०७८ बैशाख २४ गते

३. पन्ध्रौँ पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्रले नेपालको बेरोजगारीदर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ?

क) ३ प्रतिशत   ख) ४ प्रतिशत   ग) ५ प्रतिशत   घ) ६ प्रतिशत

४. आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने टेलिफोनको घनत्व कति रहेको छ ?

क) १३9.0 ख) १३९.२     ग) १39.१     घ) १37.३

५. दिइएको चित्रमा पश्न चिन्ह (?) को ठाउँमा कुन अंक हुन्छ ?

A) 2,                               B) 4,                       C) 6,                       D) 8

६. प्रविण कक्षामा अगाडिबाट नवौं र जीवन पछाडीबाट सातौ स्थानमा छन् र प्रविण, जीवन भन्दा २ स्थान पछाडी छ, भने कक्षामा कुल कति विद्यार्थीहरु छन् ?          

A) 14,                             B) 17                      C) 13                      D) 15

७. दिईएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरुको कुल संख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

A) 8,                      B) 10,                     C) 12,                     D) 14

८. एउटा मानिसको प्रति महिना आम्दानी रु.९६००/- रहेछ । यदि उसले प्रति महिना आम्दानीको ७५ प्रतिशत खर्च गर्दछ भने उसको वार्षिक बचत कति होला ?

क) रु. ३५५००            ख) रु. ३२२००         ग) रु. ३०८००            घ) रु. २८८००

९. दिइएको प्रश्नमा चित्र (ह्० को सबैभन्दा मिल्ने ऐनाको प्रतिबिम्ब (Mirror Image) कुन हो <

१०. कतिको ८% ले ४ हुन्छ ?

A) 40,                 B) 45                       C) 50                      D) 60

११. एक रुपैया २५ पैसा र चार रुपैयाको अनुपात निकाल्नुहोस् ।

A) 25:4,                               B) 4:5                     C) 5:8                     D) 5:16

१२. एउटा कक्षामा भएका विद्यार्थीको ४०% केटी र बाँकी ६० जना केटाहरु थिए भने उक्त कक्षामा जम्मा विद्यार्थी कती थिए होलान् ?

(क)१०० जना              (ख)१४० जना           (ग)२००जना            (घ)२४० जना

१३. दिइएको मध्ये नमिल्ने कुन हो ?

a      B) c                         C) d                        D) e

१४. QUALITY को मिल्ने Mirros Image छान्नुहोस् .

१५. तलको चित्र X मा थोप्लाहरु राखिएका छन् । थोप्ला रहेको स्थान हेरी दिईएको मध्ये सहि विकल्प छान्नुहोस् ।

१६. एउटा २१ मि. अग्लो पर्खाल छ । उक्त पर्खालमा एउटा माकुरो दिनमा ५ मि. माथि चढ्ने र रातमा ३ मि. तल झर्ने गर्दछ । यस हिसाबले उक्त माकुरो कति दिनमा सो पर्खालको शिखरमा पुग्न सक्ला ?

A) ७ दिन,                B) ८ दिन,                      C) ९ दिन,                      D) १० दिन

१७. यदि १२ जना भरियाले कुनै काम १२ दिनमा सकाउँछन् भने ९ जना भरियाले सो काम कति दिनमा सक्छन् ?

A) १६ दिन, B) १५ दिन,        C) ९ दिन,          D) १२ दिन,

१८. त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

  

(a)22                     (b)27             (c)31              D) 33     

१९. देहायमा उल्लेखित कुन चाँहि चित्रले डाक्टर, वकिल, र पेशाविद्लाई सही ढंगले प्रतिबिम्वित गर्दछ ?

 

२०. ६ ले भाग गर्दा ५ शेष, ५ ले भाग गर्दा ४ शेष, ४ ले भाग गर्दा ३ शेष, ३ ले भागगर्दा २ शेष र २ ले भागगर्दा १ शेष आउने संख्या कुन हो ?       

A)29,                         B)37,                 C)53,                  D) 59

२१. सगरमाथाको नयाँ उचाई सरकारले कहिले सार्वजनिक गरेको हो?

   क) २०७७ कार्तिक २३   ख) २०७७ मंसिर २३   ग) २०७७ पुस २३    घ) २०७७ असोज २३

२२. प्रकाशले प्रति सेकेण्ड कति दुरी पार गर्दछ ?

क) १ लाख किमी   ख) २ लाख कि.मी.      ग) ३ लाख कि.मी.      घ) ४ लाख कि.मी

२३. नेपाल र चीनबीच पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकल मन्त्रिपरिषद्‍द्धारा कहिले पारित भयो ?

क) २०७५ फागुन ३०        ख) २०७५ चैत ३०       ग) २०७६ वैशाख ३०              घ) २०७६ जेठ ३०

२४. जोडा मिलाई सहि विकल्प छान्नु होस् ।

क) बनकरीया           १) मोरङ          I) चुम्बा

ख) लेप्चा             २) मकवानपुर          II) देउनीया

ग) धिमाल             ३) इलाम          III) छ महिना गाउँ÷छ महिना जंगल

घ) सियार             ४) गोरखा           IV) रोङ्ग

A) क $ iii, ख ! ii,    ग # iv,    घ @i,              B) क # ii,    ख ! iii,   ग $ i,   3 @ iv   

C) s @ i,    ख # iv,    ग ! ii,   घ $iii,              D) क @ iii,    ख # iv,   ग ! ii,    3 $ i

२५. Prince of Experiments भनेर कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ ?          

A) माईकल फराडे    B) थोमस अल्वा एडिसन  C) अल्वर्ट आइन्ष्टाइन             D) आर्किमिडिज

२६. तल दिएका झरना र अवस्थित जिल्लाहरुबीच आपसमा जोडा मिलाउनु होस् ।

१) जोरपानी झरना           अ) मुगु

२) घ्याम्चे झरना            आ) धादिङ

३) गंगाजमुना झरना          इ) दैलेख

४) द्धारीखोलाको झरना    ई) डोटी

क) १–ई, २–इ, ३–अ, ४–आ   ख) १–ई, २–अ, ३–आ, ४–इ     ग) १–ई, २–इ, ३–आ, ४–अ     घ) १–इ, २–ई, ३–अ, ४–आ

२७. तल दिएका नदी र तिमा पौराणिक नामहरुबीच आपसमा जोडा मिलाउनु होस् ।

१) टुकुचा          अ) मणिमति

२) झिमरुक        आ) सुर्यवती

३) मनोहरा         इ) धर्मावती

४) तादी           ई) इच्छुमती

क) १–आ, २–अ, ३–इ, ४–ई   ख) १–आ, २–अ, ३– ई, ४– इ     ग) १–आ, २– इ, ३–ई, ४–अ     घ) १–आ, २– ई, ३– अ, ४–इ

२८. आविश्कारको आधारमा जोडा मिलाउनुहोस् ।

१) एडिवन आर्मस्ट्रङ्         a) क्यामेरा

२) विलियम कोराड रोन्टोजन   b) FM रेडियो

३) जे.जे. थोमस            c ) ऐक्सरे मेशिन

४) जोसेफ नियसी           d) इलेक्ट्रोन

क) 1c, 2b, 3d, 4a,         ख) 1c,  2a, 3d, 4b        ग) 1b, 2c, 3d, 4a,         घ) 1d, 2a, 3d, 4c

२९. तल दिएका झरना र अवस्थिति जिल्लाहरुबीच आपसमा जोडा मिलाउनुहोस् ।

1) पुरन्धारा झरना          a) तेह्रथुम

2) सुलिगाँड झरना               b) दाङ

3) खुवा झरना                    c) डोल्पा

4) ह्यातुङ्                         d) उदयपुर

A) 1b, 2a, 3c, 4d,           B) 1b, 2a, 3d, 4c         C) 1b, 2c, 3d, 4a           D) 1b, 2d, 3a, 4b

३०. तलका कथन अध्ययन गरी ठीक बेठीक छुट्याउनु होस् ।

१. प्रदेश नं. ४ को नाम कर्णाली प्रदेश भनि नामाकरण गरिएको छ ।

२. प्रदेश नं. ४ मा ११ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् ।

३. प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ्को तुल्सीपुर हो ।

४. कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हो ।

क) १ र ३ ठीक,       ख) १, २ र ३ ठीक     ग) १ र ४ ठीक        घ) २ र ४ ठीक

३१. गोरखापत्र कहिले देखि दैनिकरुपमा प्रकाशित हुन थालेको हो?

क) वि.सं. २०१७ फागुन ७    ख) वि.सं. २०१८ फागुन ७   ग) वि.सं. २०१७ चैत्र ७   घ) वि.सं. २०१८ चैत्र ७

३२. तल दिएका नदीहरु र तिनका उत्पति स्थलहरुबीच मिल्ने जोन कुन हो ?

१. मादी - अन्नपुर्ण हिमाल (पर्वत)

२. बुढी गण्डकी - लद्दाख हिमाल

३. दरौदी - गोर्खा हिमाल र घुलुङ्ग हिमनदी

४. तमोर - दुधकुण्ड

क) १ र २ ठीक    ख) १, २ र ३ ठीक     ग) सबै ठीक     घ) १ बाहेक सबै ठीक

३३. तल दिइएको प्रदेश प्रमुख र प्रदेशबिच जोडा मिलाउनुहोस्।

अ. गोविन्द सुब्बा                  १.प्रदेश नं. ३

आ.अनुराधा कोइराला                २.प्रदेश नं. ५

इ. रामबाबु कुवर                  ३. प्रदेश नं. ४

ई. उमाकान्त झा                  ४. प्रदेश नं. १

क) अ–४,आ–१,इ–३,ई–२     (ख) अ–४,आ–२,इ–३,ई–१   ग)अ–४,आ–३,इ–१,ई–२    (घ) अ–१,आ–२,इ–४,ई–३

३४. तल दिइएको रङहरुले बुद्धको शरीरको कुनकुन अङ्गहरु जनाउदछ?

अ. नीलो                  १.बुद्धको रगत

आ. सेतो                  २.बुद्धको दात

इ. पहेलो                 ३.बुद्धको अस्थिधातु

ई. रातो                   ४.बुद्धको शरीर

क) अ–४,आ–१,इ–३,ई–२  (ख) अ–४,आ–२,इ–३,ई–१    ग)अ–४,आ–३,इ–१,ई–२   (घ) अ–१,आ–२,इ–४,ई–३

३५. ताप्केगोला जातिको मुख्य बसोबास भएको जिल्ला कुन हो?

(क) मनाङ         (ख)मुगु        (ग) जुम्ला      (घ) ताप्लेजुङ्ग

३६. नेपाली भाषा पछि धेरै बोलिने दोस्रो ठूलो मैथिली भाषा कति प्रतिशत रहेको छ?

(क) ११.७       (ख)११.६       (ग)१०.७         (घ)११.५

३७. नेपाली भाषा प्रथम स्थानमा रहेका नेपालका कति जिल्ला रहेका छन्?

(क)५२            (ख)५४        (ग)७३         (घ)६४

३८. प्रज्ञापारमिता कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ ?

क) हिन्दु       ख) किरात      ग) बौद्ध        घ) जैन

३९. नेपाल र डोमिनिकाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध कहिले भएको हो?

(क) सन् २०२० अप्रिल ३०  (ख) सन् २०२१ अप्रिल ३०  (ग) सन् २०२० अप्रिल २९   (घ) सन् २०२१ अप्रिल २९

४०. न्याय शास्त्रको प्रवर्तक को हुन् ?

(क)पतन्जली   (ख)गौतम ऋषि    (ग)जैमिनी    (घ)महामुनि व्यास

४१. तल दिइएको कथनलाई विचार गर्नुहोस् ।

१. विश्वमा सबभन्दा धेरै बोलिने भाषा चिनिया भाषा हो ।

२. नेपालमा १२३ भाषाहरु बोलिन्छ ।

३. झागड जाति आग्नेय भाषा परिवारमा पर्दछ ।

(क) २ मात्र ठीक     (ख)२ र ३ मात्र ठीक    (ग) १ र २ मात्र ठीक   (घ)सबै ठीक

४२. तल दिइएको जातिमध्ये कुन भोटबर्मेली भाषा परिवारमा पर्दैन।

(क)दराई    (ख)कुमाल    (ग)माझी    (घ)धिमाल

४३. Which come next ?

Problem figure:                                                                            Answer figure:

(1)       (2)         (3)             (4)            (5)                 (A)         (B)           (C)           (D)    

 

४४. दिइएको Matrix मा मिल्ने figure छान्नुहोस् .

https://www.indiabix.com/_files/images/non-verbal-reasoning/figure-matrix/27.png

४५. Find out the alternative figure which contains figure (X) as its part.(तल दिइएको चित्रमा X सँग अन्तर्हित भएको चित्र पत्ता लगाउनु होस् ।

https://www.indiabix.com/_files/images/non-verbal-reasoning/embedded-images/44.png

(X)                     (1)              (2)           (3)         (4)

४६. तल दिइएको ५ ओटा चित्रहरुमध्ये ३ ओटा चित्रहरु जोडेर वर्ग निर्माण गर्नुहोस् ।

https://www.indiabix.com/_files/images/non-verbal-reasoning/shape-construction/11.png

a.134             b.345                 c.234                d.135

४७. A ले B भन्दा तीनगुणा छिटो काम गर्न सक्छ ।  यदि A एक्लैलाई सो काम गर्न २४ दिन लाग्छ भने A र B दुवै मिलेर कति दिन लगाउँछन्।

(क) ४ दिन (ख) ६दिन      (ग) ८ दिन     (घ) १८ दिन

४८. नेपालमा राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ?

क) चैत्र १६               ख) वैशाख १६ ग) जेठ १६            घ) असार १६ 

४९. नेपालको सबैभन्दा उच्च मानपदवी नेपाल रत्‍न २०७७ कसलाई प्रदान गरियो ?

क) सन्दुक रूइत   ख) वि. पी. कोइराला    ग) कसैले पाएनन्           घ) के.पी. ओली

५०. विश्व खुसी सूचकाङ्क अनुसार नेपाल कति औं स्थानमा रहेको छ ?

क) ८५ औं स्थान    ख) ८६ औं स्थानमा     ग) ८८ ‍औं स्थान    घ) ८७ औं स्थान

उत्तर कुञ्जिका

1

B

11

D

21

B

31

A

41

C

2

D

12

A

22

C

32

B

42

D

3

D

13

A

23

A

33

A

43

D

4

A

14

B

24

D

34

B

44

D

5

B

15

C

25

A

35

D

45

D

6

C

16

C

26

B

36

A

46

C

7

C

17

A

27

A

37

B

47

B

8

D

18

B

28

B

38

C

48

C

9

C

19

C

29

C

39

B

49

C

10

C

20

D

30

D

40

B

50

D