काठमाडौं। बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले कोभिड -१९का कारण स्थगित भएका लिखित परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै प्रशासन सेवा तर्फको पहिलो चरणको परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको परीक्षा कार्यक्रमहरूको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेकाे हो।

प्रशासन सेवा तर्फका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका परीक्षा कार्यक्रम भदौ ४ गतेदेखि हुने भएका छन् । प्रशासन सहायक चौथो तहको द्वितीय पत्रको परीक्षा भदौ ४ गते र तृतीय पत्रको परीक्षा भदौ ५ गते तोकिएको छ। यसैगरी पाँचौँ तहको परीक्षा भदौ ११ गते द्वितीय तथा तृतीय पत्र १२ र १३ गते सञ्चालन हुनेछन्। यस्तै अधिकृत छैटौँ तहको लिखित परीक्षा क्रमशः द्वितीय भदौ १७ गते, तृतीय १८ गते चौथो पत्र प्रशासन समूहतर्फको सामान्य प्रशासन विषयको १९ गते र लेखा र्फको २० गते हुने भएको छ।