काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले ४ सय ९ जना नायब सुब्बाको पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । पुस २९ गते बुधबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको हो । 

लोक सेवा आयोगको प्रदेश अन्तर्गत रहेका सातै वटा लोक सेवा कार्यालयहरुले नायब सुब्बा पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारहरुले आयोगको वेबसाइट www.psc.gov.np मा गई अनलाइनमार्फत दरखास्त पेश गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । 

लोक सेवा आयोगले धनकुटा कार्यालयले खुलामा २७, महिला ७, आदिवासी जनजाति ६, मधेशी ५, दलित र पिछडिएको क्षेत्र १/१ गरी कुल ४७ पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले खुला २८, महिला ८, आदिवासी जनजाति ७, मधेशी ३, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गलाई समान १/१ गरी कुल ४९ पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । 

त्यस्तै लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले खुलामा ८४, महिला २३, आदिवासी जनजाति २०, मधेशी १४, दलित ५, अपाङ्ग २ र पिछडिएको क्षेत्र ३ गरी कुल १ सय ५१ पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले खुलामा २९, महिलामा ७, आदिवासी जनजातिमा ६, मधेशी ५, दलित र अपाङ्ग १/१ तथा पिछडिएको क्षेत्रमा ३ गरी कुल ५२ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । 

लोक सेवा आयोग बुटबल कार्यालयले खुलामा २८, महिला ७, आदिवासी जनजाति ६, मधेशी ७, दलित २, अपाङ्ग १ र पिछडिएको क्षेत्र २ गरी कुल ५३ पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले खुलामा १३, महिलामा ३, आदिवासी जनजातिमा २, मधेशी ३, दलित २ गरी कुल २३ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयले खुलामा २०, महिला ७, आदिवासी जनजाति ४, मधेसी ५ र दलित १ गरी कुल ३७ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । 

आयोगले परीक्षा मिति भने पछि टुङ्गो लगाउने गरी दरखास्त आह्वानको सूचना जारी गरेको छ ।