काठमाडौं। लोक सेवा आयोगले नेपाल परराष्ट्र सेवाका र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको सहसचिव र उपसचिव पदको बढुवाको विज्ञापन रद्द गरेको छ। आयोगले सर्वोच्चको अदालतको आदेशअनुसार विज्ञापन रद्द गरेको हो।

आयोगले बिहिबार सूचना जारीगर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नेपाल परराष्ट्र सेवाका र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह तथा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उप समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहका पदको बढुवाको विज्ञापन रद्द गरेको जनाएको छ।