✍️ दिल भुजेल

लिखु! लिखु मात्र हराएन!
आदिकालदेखिको संस्कृति र सम्पदा हरायो
लिखु! लिखु मात्र हराएन!!
स्वच्छ शितल वायु र हराभरा प्रकृति हरायो।

लिखु! लिखु खोला मात्र हराएन!
धेरै थरी जीव जन्तु र जलचरहरु हरायो
लिखु! लिखु खोला मात्र हराएन!!
फांदा,जाल र झट्टारे हान्ने माछा शिकारी दाई हरायो।

लिखु! लिखुरीमाई हिमगँगा मात्र हरएन!
खिजिदेम्बाको ४ नं वडा नै हरायो
लिखु! लिखु खोला मात्र हराएन!!
खिजिकातिको कुण्डली माबी नै हरायो।

लिखु! लिखु मात्र हराएन!
दिनको समाय रातमा हरायो
लिखु! लिखु खोला मात्र हराएन!!
एक आपस बिचको हाम्रो बिश्वास नै हरायो।

लिखु! लिखु खोला मात्र हराएन
आउने पुस्ताको खुशी हरायो ।

- कलल डाँडा(सिमलडाँडा) धुसेनी, काःत, खिजिदेम्बा ४, ओखलढुङ्गा