काभ्रे - बनेपाको चण्डीथान,
दोलखा चरिकोट भिमसेन थान,
ज्यूरीच  भन्दै  जिरीकेा  हाट,
किरातको टक्सार किराँतीछाप,
शैलुङ - डाँडा सय-थुम्का,
घुम्नलाई मौका नउम्का...!

ठोसे - मेक्चन  बजारमा,
डुलाउँ कि एकछिन नजरमा,
रामेछाप डाँडा बिहिबारे हाट,
सदरमुकाम बजार मन्थली फाँट,
भंगेरी"गंगालाल"सहीद गाउँ,
घुम्दै फिर्दै साँघुटार जाउँ...!

सिन्धुली  गढीको दरबार,
चलाए  पुर्खाले  तरवार,
भिमानको किनार कमलामाई,
भागेथे कुइरे नि कान समाई,
पहाड र तराई जोडने ठाउँ,
सिन्धुली बजार घुम्न जाउँ...!

सगरमाथाको शिखरमा,
श्रृष्टिले  पहिलो  प्रहरमा,
दर्शन दिन्छ यो  लोकमा,
काँहिँ छैन अरु मुलुकमा,
शिद्धिचरणको कलमले,
ओखलढुंगालाई चिनायो,
काठमाडौंबाट उडेको प्लेन,
रुम्जा-टारमा बिसायो...!

दोलखा रामेछाप र सिन्धुली,
ओखलढुंगा सगरमाथा हिमचुली,
दोलखा जिल्लाको दुइचार गाउँ,
रामेछाप जिल्लाको सत्ताइस गाउँ,
ओखलढुङ्गा जिल्लामा पन्द्र गाउँ,
सिन्धुली जिल्लाको एकदुइ ठाउँ,
यि चारै जिल्लाको गाउँ ठाउँमा,
सुनुवारको बस्ती छन् ठाउँठाउँमा,
वल्लो किरातको मूल किल्ला,
घुमेर हेरौँ हजुर चार जिल्ला...!

यहाँबाट  बसाँइ सरेर,
स्वदेश र विदेश गरेर,
छरिएर सबै सुनुवार भाई,
सुनुवार नभै धेरै भए राई,
वल्लो किराँत सुनुवारको,
परिचय छैन संसारमै काहीँ...!!

----------------------------
कोँइच लो (सुनुवार भाषामा)
----------------------------

काभ्रे - बनेपा शाँदर ग्येार,
दोलखा चरिकोट भिमसेन ग्येार,
ज्यूरिच खोदेँश्यो जिरी हाट दोर्य,
किराँता केट चेम्तिक्य किराँती छाप,
सैलुङ-ङा कोंको गौ सुम्का:
हिर्चा कोचा पय थूँ-का: ...!

ठोसे मेक्चन-ङा बजारमि,
हिर्दै को छिन् का: नजरमि,
रामेछाप कोंको रुक्नाँत हाट,
सदरमुकाम बजार मन्थली फाँट,
भङ्गेरी"गंगा लाल"सहीदा देल,
हिर्ना हिर्न कोन् कोन् साँघुटार मेर...!

सिन्धुली गढी-ङा दरबार,
हिर्ताम् सुयुकिकिम् तरवार ,
भिमाना ब्लिम्ला कमला माई ,
प्लेाश्येा नम् कुइरेयो माहिर्थु काई,
पहाड नु तराई ग्लुम्तिक्य् तेल,
सिन्धुली बजार हिरसइ नेल्ल...!

सगरमाथा-आ चुँइचिमि,
युमायुल्सुम् जुब हेाइँति,
मिथेाच् चेाब थेमरासम्,
तेइ मबाब् ओँदेश्यो थेम् ,
शिद्धिचरण-आ ब्लेसिमि,
ओखलढुंगा जुताउ मीचिमि,
काठमाण्डौं रे बेर्श्येा प्लेन,
रुम्जाटारम् जु:ता - मि...!?

दोलखा रामेछाप सिन्धुली,
ओखलढुंगा सगरमाथा फूँरेलु,
एको-ले जिल्लाङा देल देलु,
केाइँचान् बातिक्य् तेल तेलु ,
ओँथ किराँत-आ मूल्थेमरास्,
ले जिल्ला हिर्श्या को आबास्...!

एँकेलान् बातिक्य यासिश्या,
आम्राग्य् नु बिराग्य पश्या यिश्या,
ब्लाम्तेम् नेल्ल केाइँच-बू पुक्य्,
केाइँच मादुम्थु शुश्य दुम्तेम् रुँक,
ओँथ किराँत ङा कोइँच पुक्य क्ये,
आम्नेँ-नेँम्स मबाब् सोर्लुमुदुम् त्यै...!
-------------------------------------

-शाहकृष्ण सुनुवार (पोखरा -११, रानीपौवा, कास्की)