जल्नु छ हो अझै जल्नु छ
सल्लाइ - मट्टीतेल लगाउ
कसरी सल्काउछौ आगो
-मेरो प्यारो दुश्मन
- मलाइ सल्काउ
तिम्रो सक्दो बल बुद्दिलगाएर
मेरो प्रयास र प्रगती- सल्काउ
जलिदिन्छु म-बिस्तारै सुस्तसुस्त

मेरो प्यारो दुशमन तिमिलाइ
दस औलाको नमन छ!!

तर याद गर
खरानी हुन भन्दा अगि
तिमी हासोले गाजिन अगि
धुवा भएरै पनि -त्यहा -
आकासमा पुग्ने छु

तिमी भन्दा माथी माथी,
धेरै माथि
तिमिले म खरानी मात्र-
सझियेउ होला
तर
धुवा भएरै पनि
त्यो त्यो खरानी बन्नु भन्दा पहिले
सफल्ताको शिखर चुम्नु छ।
हावाको वेगसग-सगै सारा सनसार डुल्नुछ।

तिमिले दिएका थुकाइ
खुट्टातानाइको
प्रती उतर दिनुछ।

मेरो प्यारो दुश्मन
तिमिलाइ दस औलाको नमन!!

- अनिश राई (फुटकर यात्री) रोङ -०३, इलाम