- रमेशचन्द्र घिमिरे

हेर्दाखेरि बाठो
सानो मुने पाठो

एक्लै-एक्लै चर्ने 
डम्म पेट भर्ने
छैन कत्ति लाटो
सानो मुने पाठो

बुद्रु-बुद्रु गर्दै
फुत्रु-फुत्रु झर्दै
हिँड्छ भिरको बाटो
सानो मुने पाठो

जब म्याँ-म्याँ गर्छ
भाइलाई मन पर्छ
मभन्दा छ टाठो
सानो मुने पाठो ।
                     -भोर्लेटार, लमजुङ