काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुको लागि २२८ पेज लामो एकिकृत निर्देशन २०७८ जारी गरेको हो ।

बैंकको वित्तीय संस्था नियमन विभागले लघुवित्तहरुको लागि एकीकृत निर्देशन, २०७८ जारी गरेको हो। एकीकृत निर्देशन, २०७७ र सो पश्चात् २०७८ मंसिर ०७ सम्म जारी भएका परिपत्र/निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गरेर एकीकृत निर्देशन, २०७८ जारी गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ।

एकिकृत निर्देशनमा न्यूनतम पूँजीकोष तथा चुक्ता पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा सापटीको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था लगायत २१ वटा विषयलाई समेटिएको छ।

१. न्यूनतम पूँजीकोष तथा चुक्ता पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था

२. कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था

३. कर्जा तथा सापटको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था

४. लेखानीति तथा वित्तीय विवरणहरुको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था

५. जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

६. संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था

७. सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागु गर्ने कार्य तालिका सम्बन्धी व्यवस्था

८. लगानी सम्बन्धी व्यवस्था

९. तथ्याङ्क विवरण सम्बन्धी व्यवस्था

१०. संस्थापक सेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

११. कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था

१२. अनिवार्य मौज्दात वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था

१३. शाखा कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था

१४. ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था

१५. वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धी व्यवस्था

१६. विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था

१७. कार्यक्षेत्र विस्तार वा संकुचन तथा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था

१८. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था

१९. वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२०. विविध व्यवस्था

२१. निर्देशन फारामहरु तथा अनुसूचीहरु

नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जारी गरेको एकिकृति निर्देशन यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिने छ।