-दिल भुजेल, खिजीदेम्बा-४ ओखलढुङ्गा

बा,बाजेले राणा शासन भोगे,
हामीले राजतन्त्र भोग्यौँ
हाम्रा छोराछोरीले गणतन्त्र भोग्दै छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजे प्रधानपञ्च भए,
हामी अध्यक्ष भयौँ,
हाम्रा छोराछोरी मेयर भए।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले झुलो चकमक चलाए,
हामीले सलाई चलायौँ,
हाम्रा छोराछोरीले लाईटर चलाए।
फेरि भन्छ्न् !
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले गाउँ देखे,
हामीले शहर देख्यौँ,
हाम्रा छोराछोरीले देश विदेश देखे।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा बाजेले गिट्ठा भ्याकुर खोले खाए,
हामीले आंटो, ढिंडो भात खायौँ,
हाम्रा छोराछोरीले म:म बर्गर पिज्जा खान्छन्,
फेरिभन्छन् !
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजे खाली खुट्टा हिँडे, हामीले चप्पल लगायौँ,
हाम्रा छोराछोरी जुत्ता र बुट लागाउँ छन्,
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले कुम्लो कुटुरो बोके,
हामीले डोको ढाकर बोक्यौँ,
हाम्रा छोराछोरी ब्याग (झोला) बोक्छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले बाँसको फुन्टिनले लेखे,
हामीले डटपेनले लेख्यौँ,
हाम्रा छोराछोरीले कलमले लेखे।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले पाटिमा,काँचो कागजमा लेखे, 
हामीले कपि, फुलिस्केपमा लेख्यौँ,
हाम्रा छोराछोरिले ट्याप र कम्प्युटरमा लेख्छन्।
फेरि भन्छन्!
परिवर्तन के भयो र?

बा,बाजेले लुकुनी लगाए, हामीले भोटो लगायौँ,
हाम्रा छोराछोरीले कोट र ज्याकेट लगाउँ छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले घुम र घुमराडी ओढे,
हामीले प्लास्टिक ओढ्यौं,
हाम्रा छोराछोरीले बर्सादी र छाता ओढ् छन्।फेरि 
भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले फेटा बाँधे, हामीले गलबन्दी बाध्यौँ,
छोराछोरीले टाई बाँध्छन्।
फेरि भन्छन्! 
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले दूध दहि पिए,
हामीले चिया ठर्‍रा पियौँ,
हाम्रा छोराछोरीले क्याफेचिनो र रम पिउँ छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले घोडा चडे, हामीले गाडी चढ्यौँ,
हाम्रा छोराछोरीले हवाईजहाज चढी सके।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले ओखल र जाँतोमा कुटे पिनेको खाए,
हामीले घट्टामा पिनेको खायौँ,
हाम्रो छोराछोरीले मिल मिसिनमा तयार भएको खान्छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले झारफुक गर्थे झाँक्री बैदङ्गी देखे,
हामीले स्वास्थ्य चौकी देख्यौँ,
छोराछोरीले ठुला ठुला अस्पताल देखेका छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा, बाजे चिसो भुँई र फलेक माथी सुते,
हामी सुकुल गुन्द्रीमा सुतिउँ,
हाम्रा छोराछोरी पलङ्ग र लक्जेरी बेडमा सुत् छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा, बाजे गोठमा बसे,
हामी घरमा बस्यौँ,
हाम्रा छोराछोरी पक्की घर बिल्डिङ्गमा बस्छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले दियालो बाले,
हामीले मट्टीतेल बाल्यौँ,
हाम्रा छोराछोरी ले बिजुली बत्ती बाल्छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले कुवाको पानी खाए,
हामीले धाराको खायौँ,
हाम्रा छोराछोरीले जारको र बोत्तलको खान्छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?
बा,बाजे नुन तेल बोक्न हप्तौं हिँडे,

हामी आधा हप्ता  हिँड्यौँ,
हाम्रा छोराछोरीको पालामा दैलोमै आएको छ।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले टुप्पी पाले,
हामीले जुल्फी पाल्यौँ,
हाम्रा छोराछोरीले बाल पाल छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले खबर पठाउँथे,
हामीले चिठी पत्र पठायौँ,
हाम्रा छोराछोरीले ईमेल म्यासेज पठाउँ छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजेले धोती लगाए,
हामीले कट्टु लगायौँ,
हाम्रा छोराछोरीले ट्राउजर पाईन्ट लगाउँछन्।
फेरि भन्छन् !
के परिवर्तन भयो र?

आमा,बज्यैले धोति,फरिया लाउँथे,
हामी लुङ्गी,साडी लायौँ,
हाम्रा छोरीबुहारी कट्टु लाउँ छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

आमा,बज्यैले बिहान साँझ चुलो चौका लिप्थे,
हामीले दैलो आगन पोत्थ्यौँ,
हाम्रा छोरिचेली आफ्नै अनुहार पोतदै बस्छन्।
फेरि भन्छन्!
के परिवर्तन भयो र?

बा, बाजेले दर्जन नघाउँथे,
हाम्रो पालामा तीन चार जना सम्म बल गरे,
हाम्रो छोराछोरीको पालामा त झन् बल्ल तल्ल दुई जना जन्माउँ छन्।
फेरि भन्छन् !
के परिवर्तन भयो र?

बा,बाजे तिर्थ व्रत गर्थे,
हामीहरु घुमफिर गर्यौँ,
हाम्रा छोराछोरी मोजमस्ती गर्छन्।
फेरि भन्छन् ! 
के परिवर्तन भयो र?

-दिल भुजेल, खिजीदेम्बा-४ ओखलढुङ्गा