रामेछाप। मन्थली नगरपालिकाले आदिवासी जनजाति, दलित र महिलाका लागि लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नायाब सुब्बा/खरिदार सहायक स्तर पाचौँ/चौथो तहको लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो।

नगरपालिकाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक आदिवासी जनजाति, दिलत र महिलाहरूले सात दिन भित्र आवेदन दिन भनेको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने लोक सेवा तयरी कक्षामा प्रविणतापत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, उमेर १८ देखि ३५ वर्ष (महिलाको हकमा ४० वर्ष) ननाघेको हुनुपर्ने छ।

दरखास्तका लागि नेपाली नागरिकता प्रमापत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र जातिय विवरण खुल्ने कागजात, लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएको प्रवेशपत्र सहित आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। कक्षामा सहभागि हुनका लागि नगरभित्रका नागरिक हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।