जनकपुर। दुई नं. प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्ने भएको छ। २०७७ माघ १६ गते प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दर्ता भएको विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्थाले मान्यता पाएको हो।

ऐनअनुसार निवृत्तभरण पाउने उमेरको हद ५३ वर्ष पूरा भएका प्रदेश निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित सर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रदेश निजामती सेवामा सहायक तेस्रो तहदेखि अधिकृत बाह्रौँ तहसम्म गरी १० तहमा कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ ले प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कानून सेवा, वन सेवा, आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इञ्जिनीयरिङ सेवा र विविध सेवा गरी दश किसिमका सेवाहरूको गठन गरिएको छ। ऐन अनुसार खुला तगा अन्तर सेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरी सेवा प्रवेश गर्न पाईने छ।