रस्नालु। रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाले विद्यालयका कर्मचारी र बाल सहायकको तलब सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। गत कार्तिक ३० गते बसेको गाउँपालिकाको बैठकले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको न्यूनतम पारीश्रमिक दिने निर्णय गरेको हो‍। 

यसअघि बाल सहायकको मासिक ६ हजार रुपैँया रहेकोमा  संघीय सशर्त ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी १५ हजार पुर्‍याइएको हो। यसैगरी  १-३ सम्म चलेको विद्यालयका कर्माचारीको ४ हजार १ देखी  ५ कक्षासम्म चलेको विघालयका कर्मचारीको  ४ हजार ५ सय र कक्षा १ देखी १२ सम्म चलेको विद्यालयमा ७ हजार ५ सय रहेको थियो । विद्यालय सहायक मा.वि. लेखाको ११ हजार ५ सय रहेकोमा १३ हजार ५ सय  संघीय ससर्त र स्थानीय तहबाट ३ हजार ५ सय  गरी १७ हजार पुर्‍याइएको गोकुलगंगा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।